U novoj foto reportaži kroz dokumentarnu fotografiju Artinjan Artinović zabeležio je ovogodišnje tradicionalno bijenale umetnosti u Veneciji