fbpx
ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji

Beogradski centar za ljudska prava apeluje da se ne ukidaju zavodi za zdravstvenu zaštitu studenata u Srbiji

Beogradski centar za ljudska prava uputio je apel nadležnima povodom vesti o gašenju Studentske poliklinike

18. February 2021

Beogradski centar za ljudska prava poziva nadležne da se u okviru predloženog Nacrta plana nove mreže ustanova zdravstvene zaštite u Republici Srbiji ne ukidaju zavodi za zdravstvenu zaštitu studenata koji obuhvataju tri studentske poliklinike u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, kao i niz zdravstvenih službi u studentskim domovima i centrima širom zemlje.

Nacrt plana optimizacije mreža ustanova zdravstvene zaštite (Masterplan) predviđa spajanje odnosno horizontalne integracije zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata sa domovima zdravlja, što bi moglo da ima negativne posledice na dostupnost zdravstvene zaštite studentskoj populaciji koja u najvećem broju slučajeva periodično migrira na godišnjem nivou između svog mesta stanovanja i mesta u kome pohađa fakultet.

Zavodi za zdravstvenu zaštitu studenata u Srbiji obezbeđuju zdravstvenu zaštitu za više od 250.000 studenata i studentkinja koji predstavljaju posebnu kategoriju stanovništva. Spajanjem zavoda sa domovima zdravlja veliki broj studenata i studentkinja ostao bi bez zdravstvene zaštite ili za vreme boravka u svom mestu stanovanja ili tokom boravka u mestu studiranja jer bi se u tom slučaju morali opredeliti za izabranog lekara samo u jednom od ta dva mesta, dok bi u drugom mogli dobiti samo hitne usluge.

Nacrtom plana optimizacije se:

– gubi sistematski organizovana zdravstvena zaštita za potrebe brojne studentske populacije (samo u Beogradu je između 120.000 i 148.000 studenata);

– uskraćuju prava studentima i studentkinjama koja su data zakonima u oblasti zdravstva;

– urušava optimalniji odgovor na potrebe studenata i studentkinja prema stručnim preporukama iz strateških dokumenta Repulbike Srbije o zaštiti mladih;

– gubi mogućnost sveobuhvatnog praćenja stanja zdravlja i sagledavanja zdravstvenih potreba studenata i studentkinja.

Pozivamo nadležne da preispitaju svoju odluku i da sistem koji ima dobru praksu i dokazano funckioniše ne menjaju. Upravo je studentska populacija u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti označena kao populacija kod koje se podrazumeva sprovođenje društvene brige za zdravlje na nivou Republike Srbije, dok je Nacionalna staregija za mlade među devet strateških ciljeva uvrstila zdravlje i blagostanje mladih žena i muškaraca i kao specifičan cilj istakla prevenciju zdravlja i unapređenje zdravih stilova života. Skrećemo pažnju i na značaj Studentske poliklinike Beograd u kojoj se zbrinjavaju svi studenti i koja zamenjuje kućno lečenje za studente i studentkinje koji zbog akutnih i infektivnih bolesti treba da budu hospitalizovani, ali nije neophodno da budu u kliničko bolničkim centrima. To se pokazalo izuzetno važnim godinama unazad, a posebno za vreme pandemije COVID-19 infekcije.

Beogradski centar za ljudska prava poziva organizacije mladih i za mlade, sve predstavnike i predstavnice studenskih parlamenta i studenskih udruženja, omladinske radnike i radnice, lidere i liderke da do 22. februara 2021. godine ostave komentare na Nacrt plana optimizacije mreža ustanova zdravstvene zaštite (Masterplan) u delu koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu studenata i mladih na: www.optimizacijazdravstva.rs/ostavite-komentar

Tekst apela preuzet sa sajta Beogradskog centra za ljudska prava.

Naslovna fotografija: www.masinac.org

Preporučeni tekstovi

Pratite nas na:

0 Comments

Submit a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *