fbpx
ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji

Građenje bez dozvole je krivično delo, osim…

Prema navodima RERI-ja, država Linglongu dozvolila divlju gradnju

26. January 2024

Nakon dve i po godine prikupljanja dokaza, Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu je odbacilo krivičnu prijavu RERI-ja podnetu protiv Linglong-a zbog krivičnog dela Građenje bez građevinske dozvole. Svoju odluku tužilaštvo je obrazložilo zaključkom da je kompanija „imala nameru da podnese zahtev za izdavanje građevinske dozvole”. 

Sve je krenulo u junu 2021. godine, kada je RERI Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu podneo krivičnu prijavu protiv kompanije Linglong i Feng Wang-a, kao odgovornog lica u kompaniji. Kako se navodi u saopštenju, RERI je uz krivičnu prijavu, a i u kasnijoj fazi postupaka, javnom tužilaštvu dostavljao opširnu, verodostojnu i relevantnu dokumentaciju i dokazni materijal, kojim se na nedvosmislen i jasan način dokazuje da je od strane kompanije Linglong izvršeno krivično delo Građenje bez građevinske dozvole.

„Prvo pitanje koje je važno postaviti je koji su to dokazi koje postupajući javni tužilac prikuplja dve i po godine? Da li postoji ijedan racionalan razlog za prikupljanje dodatnih dokaza kada imate jasno utvrđeno činjenično stanje i to od strane inspekcije, dakle, jednog državnog organa?” ukazuje Ljubica Vukcević, advokat RERI-ja.

Između ostalog, RERI je dostavio rešenje građevinskog inspektora, kojim je, nakon sprovedenog inspekcijskog nadzora po zahtevu RERI-ja, Linglong-u naloženo uklanjanje osam objekata za koje je utvrđeno da su izgrađeni bez građevinske dozvole.

Kako objašnjava Vukčević, reč je o projektu izgradnje miksera za proizvodnju gume fabričkog kompleksa sa pratećim infrstrukturnim objektima, te treba napomenuti da nije reč samo o nelegalnoj izgradnji većeg broja objekata, već i o masivnim objektima velikih površina:

  • skladište sirovina (površine osnove 16090 m2);
  • objekat za istovar i skladištenje čađi i silike za TBR (površine osnove 3570 m2);
  • čilersko postrojenje 2 (površine osnove 247 m2);
  • objekat za namešavanje sirovina za TBR (površine osnove 4485 m2);
  • objekat za istovar i skladištenje čađi i silike za PCR (površine osnove 3315 m2)
  • čilersko postrojenje 1 (površine osnove 247 m2);
  • objekat za namešavanje sirovina za PCR (površine osnove 17721 m2);
  • skladište sumpora (površine osnove 1563 m2).

„Linglong je pokušao da predstavi da u navedenom fabričkom kompleksu realizuje četiri različita odvojena projekta – izgradnja ograde, izgradnja
pomoćnih objekata (poput parkinga, portirnica i slično), izgradnja jednog dela pogona i izgradnja miksera sa pratećim objektima. Ovi objekti se realzuju unutar takozvanog posebnog projekta izgradnje miksera, koji može imati najviše negativnih uticaja na životnu sredinu, a zbog čega njihova izgradnja bez građevinske dozvole i saglasnosti na procenu uticaja na životnu sredinu predstavlja naročito značajan rizik za zdravlje ljudi i životnu sredinu”, napominje Vukčević.

Treba napomenuti, kako Ljubica smatra, da su inspekcija, koja je Linglong-u naložila uklanjanje nelegalno izgrađenih objekata i tužilaštvo utvrdili identično činjenično stanje, a to je nezakonita izgradnja velikog broja masivnih objekata. Prema njenim rečima, tužilaštvo se praktično saglasilo sa činjenicama koje je inspekcija utvrdila, ali ne smatra da takvo nezakonito postupanje treba na bilo koji način sankcionisati.

„Ono što je zabrinjavajuće jeste krajnje nelogično obrazloženje tužilaštva koje zaključuje da je kompanija imala nameru da podnese zahtev za izdavanje građevinske dozvole, i da je, generalno gledano, kompanija do sada pribavljala građevinske dozvole za izgradnju nekih objekata”, napominje Vukčević.

Pravno gledano, objašnjava Ljubica, svaki državni organ, među kojima i inspekcija, tužilaštvo i sud, imaju pravo da donesu odluku u skladu sa svojim slobodnim uverenjem, odnosno diskrecionom ocenom dokaza i utvrđenog činjeničnog stanja. Međutim, podvlači ona, važno je postaviti pitanje granice slobodnog odlučivanja koje prelazi u zloupotrebu ovlašćenja, a koje se u konkretnom slučaju sastojalo u pribavljanju suvišnog i irelevantnog dokaznog materijala i donošenja krajnje nelogične i nezakonite odluke, a što u rezultatu predstavlja prolongiranje koje nesumnjivo doprinosi nastupanju zastarelosti krivičnog gonjenja.

„Ono što je važno napomenuti jeste da se ovde ne radi o izolovanom slučaju, već očiglednoj praksi kompanije koja je već prethodno gradila druge objekte (pomoćne objekte) bez građevinske dozvole, a što je takođe utvrđeno od strane inspekcije. I u tom slučaju je RERI podneo krivičnu prijavu koja je od strane istog tužilaštva odbačena”, napominje Vukčević.

RERI je na rešenje o odbacivanju krivične prijave Višem tužilaštvu u Zrenjaninu podneo prigovor kojim traži ukidanje rešenja iz razloga što je, kako navode, nezakonito i zasnovano na pogrešnom i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju, kao i zbog nepravilne primene zakona.

Tužilaštvo po prirodi stvari treba da postupa u javnom interesu i da ga štiti – to je njegova osnovna svrha. Međutim, u konkretnom slučaju, smatra RERI, tužilaštvo na vrlo očigledan način zloupotrebljava svoja ovlašćenja, kako jedna privatna kompanija ne bi odgovarala i bila kažnjena.

RERI ističe činjenicu da u svim predmetima protiv Linglong-a postupa isti javni tužilac, te da je, s obzirom na simptomatično (ne)postupanje u predmetima, podneo pritužbu na rad tog javnog tužioca. U saopštenju koje su objavili, iz RERI-ja ističu da su pravosudni organi i ovog puta potvrdili da, u situacijama kada je na strani okrivljenog kompanija koja realizuje projekat od „nacionalnog značaja“, procesuiranje nezakonitog postupanja se propušta, te se kršenje propisa Republike Srbije na ovaj način javno i nedvosmisleno ohrabruje.

Naslovna fotografija: zrklik.com

Preporučeni tekstovi

Svetski dan laboratorijskih životinja

Svetski dan laboratorijskih životinja

Kako bi se okončale patnje životinja koje se koriste za testiranje u laboratorijama širom sveta od 1979. godine, svakog 24. aprila, obeležava se Svetski dan laboratorijskih životinja

Pratite nas na:

0 Comments

Submit a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *