fbpx
ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji

Izložba umetnika Bursać Danila u galeriji Remont

Ja vas lažem da sam umjetnik, vi mene da me volite i da sam dobar - naziv je izložbe koja će biti otvorena 3. maja, u 19 časova
28. April 2023.

Otvaranje izložbe Danila Bursaća bićr održano u Remont galeriji 3. maja u 19 časova.

Čini se da je umetnik danas zarobljen u besmislu. Kuda god da krene i šta god da proizvede na kraju sebe uvek pita isto – Zašto? Da li je to puki stvaralački nagon,(lažna) nada u svetliju budućnost, društvena odgovornost, mazohizam, cinizam ili paksamo inat i udarac protiv sistema?

Danilo Bursać se u svojim radovima neretko poigrava sa konceptom besmisla. Umetnik na humorističan način propituje, kritikuje i ismeva savremenu umetničkuscenu, pa i sebe samog kao aktivnog činioca iste. Na izložbi pod nazivom „Ja vaslažem da sam umjetnik, vi mene da me volite i da sam dobar” koju kurira Bojana Jovanović, Bursać ispunjava galeriju radovima izvedenim u različitim medijima kojikreiraju homogenu tematsku celinu. Na fenomene i ontološka pitanja poput uloge umetnika u društvu, njegove odgovornosti prema sebi i drugima, aktuelnim temama, trendovima, hiperprodukciji, apsurdnim floskulama, dosadnim tekstovima iispraznim i identičnim otvaranjima izložbi, Danilo ne pokušava da nađe odgovor nirešenje, već je svestan da se, kao u razgovoru sa zidom, obraća nekom u potpunostineverbalnom sagovorniku.Nasuprot gorepomenutog ova izložba ne odiše pesimizmom.

Ona nas uči da jebesmisleno dozvoliti besmislu da kontroliše naše postupke, ograniči naše ideje iukine nam kreativnost i želju za napretkom (ako to uopšte ima smisla) i da na krajudana, ironično, čak i besmisao zaslužuje svoju samostalnu izložbu.

Danilo Bursać, rođen je 10. 8. 1994. godine u Somboru. Osnovne Akademske studije završava na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju (Bosna I Hercegovina), a master akademske studije na Fakultetu likovnih umetnosti uBeogradu na odseku Novi mediji u klasi profesora Zorana Todorovića. Trenutnopohađa prvu godinu doktorskih akademskih studija na odseku Novi mediji naFakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde ima zvanje istraživača i radi kaosaradnik u nastav

Najnovije iz: Sanduče

Preporučeni tekstovi

Pratite nas na:

0 Comments

Submit a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *