fbpx
ANTENA NOVA EPIZODA: Tramvaj broj 1: prvi prestonički tramvaj ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Tramvaj broj 1: prvi prestonički tramvaj ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Tramvaj broj 1: prvi prestonički tramvaj ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Tramvaj broj 1: prvi prestonički tramvaj ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Tramvaj broj 1: prvi prestonički tramvaj ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Tramvaj broj 1: prvi prestonički tramvaj ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Tramvaj broj 1: prvi prestonički tramvaj ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Tramvaj broj 1: prvi prestonički tramvaj ✹

Seksedukuj Se: Zdravlje i sigurnost su od suštinskog značaja

Koliko mladi poznaju svoje telo, sa kime najčešće razgovaraju i kako izgleda njihovo seksualno obrazovanje, pitali smo ekipu koja stoji iza kampanje Seksedukuj Se
Piše: Marija Milić

22. September 2023

Ukoliko redovno posećujute društvene mreže, verovatno ste već naišli na neki od edukativnih video snimaka u kojima vam mladi na zanimljiv način pričaju o raznim temama u vezi sa seksualnim obrazovanjem. Kampanja Seksedukuj se pokrenuta je kao deo Kreativnog omladinskog centara Pančeva za borbu protiv side (KOMPAS) koji se već dugi niz godina bavi edukacijom i prvencijom u ovoj oblasti. Međutim, kako su uvideli da je važno pokrenuti još neke teme u vezi sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem, započet je video serijal koji za cilj ima da mladima na zanimljiv način približi važne teme iz ove oblasti. Jedan od razloga za to je i nepostojanje edukacije na ovu temu u obrazovnom sistemu u Srbiji, te je Srbija na čelu Evrope po incidenci visokorizičnih HPV-a i smrti od raka grlića materice koja je direktna posledica visokorizičnih tipova HPV-a. Mladi su se zato odlučili da se okrenu vršnjačkoj edukaciji kako bi preneli znanja svojim vršnjacima i na ovaj način pokušali da demistifikuju seksualno obrazovanje.

Kako bismo saznali šta nas sve očekuje tokom deset epizoda serijala, koliko mladi poznaju svoje telo, sa kime najčešće razgovaraju, ali i zbog čega je vrlo često Google pogrešan način da se dođe do podataka u vezi sa ovom temom, razgovarali smo sa ekipom koja stoji iza kampanje Seksedukuj Se.

Kako ste došli na ideju da pokrenete kampanju Seksedukuj se?

KOMPAS već 27 godina sprovodi program vršnjačke edukacije na temu prevencije HIV-a i side u srednjim i osnovnim školama Pančeva. Ovaj program se dešava neprekidno, svake školske godine, od početka postojanja KOMPAS-a. Međutim, otkako je krenula pandemija COVID-19 i otkako su se škole zatvorile i prešle na onlajn sistem rada, program vršnjačke edukacije je stagnirao. Suočili smo se sa izazovom koji do sada nismo imali — kako ući u škole i nastaviti s edukacijom mladih na ovu bitnu temu u vanrednoj situaciji? Tada smo došli na ideju da predavanja uživo zamenimo serijalom kratkih i poučnih video-klipova koji će pokriti sve ono što inače pokrivamo na predavanjima. 

Međutim, kako smo primetili da mladi u lokalnoj zajednici imaju podignutu svest o prevenciji HIV-a i side, dok im znanje o drugim temama unutar seksualnog obrazovanja manjka, javila se potreba da „proširimo asortiman” i obradimo celukupnu problematiku seksualnog zdravlja. Reproduktivno zdravlje je važan deo formalnog obrazovanja mnogih evropskih država, te smatramo da je to primer dobre prakse koji i kod nas treba da se usvoji, s obzirom na to da je pitanje seksualnog obrazovanja takođe pitanje i javnog zdravlja. Podsećamo na činjenicu da je Srbija na čelu Evrope po incidenci i smrtnosti od raka grlića materice, koji je direktna posledica visokorizičnih tipova HPV-a. Smatramo da je manjak edukacije o odgovornom seksualnom ponašanju i prevenciji polno prenosivih infekcija odgovoran za ovaj problem.

Kako će izgledati vaši edukativni video snimci, šta sve možemo da očekujemo?

Videi su dizajnirani kao kratki, informativni, sažeti i zabavni. Svaka epizoda će pružiti konkretno i jasno objašnjenje ključnih aspekata seksualnog obrazovanja. Serijal pokriva različite aspekte seksualnog obrazovanja kako bi mladima pružio celovitu sliku o ovoj važnoj temi. 

Svi videi će biti kratkog trajanja, kako bismo osigurali da zadržimo pažnju gledalaca i da budu pristupačni za brzo konzumiranje. Videi će sadržati tačne i pouzdane informacije o seksualnom obrazovanju, uključujući prevenciju polno prenosivih infekcija (uključujući HIV), kontracepciju, reproduktivno zdravlje i odgovorno seksualno ponašanje.

Fokusiramo se na najvažnije teme i informacije kako bismo olakšali razumevanje. Nećemo preopteretiti gledaoce nepotrebnim detaljima, već ćemo se usredsrediti na suštinske informacije. S obzirom na to da su naša ciljna publika mladi, koristimo zabavan i privlačan pristup kako bismo ohrabrili angažovanje i učenje. To može uključivati humorističke elemente i kreativnu prezentaciju informacija.

Kroz ovakav pristup, nadamo se da ćemo demistifikovati seksualno obrazovanje i pružiti mladima resurse i znanje kako bi doneli odgovorne odluke u vezi sa svojim seksualnim zdravljem.

Posebno je zanimljivo da će ih snimati i uređivati mladi, zašto ste se odlučili baš za takav pristup?

Vršnjačka edukacija igra ključnu ulogu u prevenciji ovog problema. Pojam vršnjačke edukacije označava proces prenošenja znanja i informacija koji se odvija među vršnjacima. U pojedinim situacijama, mladi mogu bolje pomoći svojim vršnjacima, zato što imaju sličan pogled na svet, generacijski su bliži, bolje se razumeju, stalo im je do mišljenja vršnjaka, i tako dalje. Ovaj vid aktivizma smatra se veoma korisnim i za mlade koji realizuju program i za one sa kojima se sprovodi. 

Mi kao mladi ljudi imamo bolji uvid u potrebe i interesovanja naše generacije. To znači da će naš pristup biti relevantniji i autentičniji za ciljanu publiku. Mladi će se lakše identifikovati sa svojim vršnjacima koji su deo produkcije. Dodatno, mladi su često nosioci promena i inovacija u društvu. Dajući im priliku da budu aktivno uključeni u ovakav projekat, podržavamo njihovu ulogu u oblikovanju bolje budućnosti. Rad sa mladima u Seksedukuj Se takođe pruža priliku za njihovu edukaciju i razvoj veština u oblasti medija i produkcije. 

Mladi i mi, kao koordinatori projekta koji učestvujemo u projektu, možemo postati inspiracija svojim vršnjacima, podstičući ih da se aktivno angažuju u obrazovanju o seksualnom zdravlju i drugim društveno važnim temama.

O kojim sve temama će biti reči u narednim mesecima?

Bilo nam je teško da odaberemo konkretno deset tema kojima ćemo se mladima predstaviti po prvi put. Seksualno obrazovanje je kompleksna i živopisna stvar i verujemo da ćemo još dugo imati materijala za naredne sezone!

Za prvi serijal, želeli smo da obradimo osnove seks-eda poput menstruacije i PMS-a, o kondomu i kako ga koristiti, seks i pristanak, polno prenosive infekcije, odlazak kod ginekologa i urologa i slično.

Smatramo da je važno za početak upoznati mlade sa osnovnim konceptima kako bismo u narednim sezonama mogli detaljnije da uđemo u problematiku i specifičnosti i istražili kompleksnije teme.

Zašto ste baš izabrali te teme, da li ste uvideli da informacije o njima manjkaju mladima?

Da, izabrali smo te teme za naš prvi serijal „Seksedukuj Se!” jer smo u neposrednom radu i onlajn s mladima prepoznali da postoji manjak informacija i edukacije o ovim osnovnim aspektima seksualnog zdravlja u Srbiji. 

Menstruacija i PMS su teme koje se često prećutkuju ili tabuiraju u društvu. Mladim devojkama i osobama sa vulvom je važno pružiti informacije o menstrualnom ciklusu, fizičkim i emocionalnim promenama koje ga prate, kako bi bolje razumeli svoje telo.

Redovne kontrole i praćenje svog seksualnog zdravlja su od suštinskog značaja. Mladima je važno da znaju kada i zašto treba posetiti stručnjake.

Kondomi su efikasan način zaštite od polno prenosivih infekcija i neželjene trudnoće. Međutim, mladi često nemaju dovoljno informacija o tome kako se koriste ili se plaše i stid ih je da pitaju. Potrebno je informisati ih o rizicima i posledicama PPI, kao i o načinima kako ih sprečiti i zaštititi se.

Takođe, važno je naglasiti važnost pristanka i odgovornog seksualnog ponašanja. Mladima treba pružiti jasne smernice o pristanku kako bi se smanjila mogućnost nepoželjnih seksualnih iskustava.

Obrazovanje o ovim temama je osnovno pravo svih mladih, a pristup tačnim i pouzdanim informacijama je ključan za njihovu sigurnost i dobrobit. Seksedukuj Se želi da popuni prazninu u školskom sistemu o seksualnom obrazovanju i da omogući mladima da se osećaju samopouzdano i informisano u vezi sa svojim seksualnim zdravljem.

Pre same kampanje radili ste i brojne ankete na ovu temu, kako su stariji ljudi reagovali na pitanja, a kako mlađi?

Sproveli smo video i pisane ankete o reproduktivnom zdravlju i seksualnom ponašanju mladih kako bismo bolje razumeli percepciju i potrebe u vezi sa seksualnim obrazovanjem. Reakcije starijih i mlađih ljudi na pitanja o ovoj temi variraju, i evo nekih opštih opažanja:

Stariji ispitanici često su pokazivali manje otvorenosti za razgovor o seksualnosti u javnosti. Neke starije osobe su imale tradicionalniji pogled na seksualno obrazovanje i verovali su da bi trebalo više vremena posvetiti drugim aspektima obrazovanja. Međutim, postojali su i stariji ispitanici koji su podržavali inicijative za seksualno obrazovanje i smatrali su ih važnim za mlade.

Mlađi ispitanici, posebno adolescenti i mladi odrasli, često su pokazivali veću otvorenost za razgovor o seksualnosti i izražavali su veći interes za edukaciju o ovoj temi. Većina mlađih ljudi prepoznaje važnost seksualnog obrazovanja kako bi se smanjili rizici i donosile informisane odluke u vezi sa seksualnim životom. S druge strane, bilo je i odgovora da neki mladi ne bi želeli da razgovaraju o tim temama sa svojim nastavnicima i da bi im bilo previše neprijatno.

Naravno, odgovori su podložni varijacijama i stavovi o seksualnom obrazovanju se mogu razlikovati od osobe do osobe. Ipak, naša anketa nam je pomogla da bolje razumemo potrebe i očekivanja različitih generacija i da oblikujemo našu kampanju kako bismo što bolje odgovorili na te potrebe. Fokus je bio na mladima.

Šta se iz vašeg dosadašnjeg iskustva kod mladih izdvaja kao najveća stigma u vezi sa seksualnim obrazovanjem?

Seksualnost je i dalje često tabu tema u srpskom društvu. Mladima može biti neugodno ili se mogu osećati stigmatizovano kada je reč o razgovoru o seksualnim pitanjima, čak i sa svojim vršnjacima ili roditeljima. Često im nedostaju tačne i pouzdane informacije o seksualnom obrazovanju jer stigma može proizaći iz nesigurnosti ili straha zbog neznanja. Čak i pre Seksedukuj Se projekta, KOMPAS na svojim društvenim mrežama govori o raznim temama!

Takođe, mladi se često plaše da će biti osuđeni zbog svojih seksualnih iskustava ili pitanja koja imaju. To može otežati otvoreni razgovor i postavljanje pitanja. U nekim slučajevima, mladi se mogu suočiti sa pritiscima i očekivanjima koja su u suprotnosti sa seksualnim obrazovanjem kao, na primer, moralnim očuvanjem nevinosti ili gledanjem na masturbaciju kao na nešto grešno ili nezdravo.

Kako bismo prevazišli ove stigme i omogućili mladima da se osećaju prijatno i informisano u vezi sa seksualnim obrazovanjem, važno je raditi na destigmatizaciji ove teme i pružati siguran i podržavajući prostor za diskusiju i učenje. Projekti poput „Seksedukuj Se!” igraju ključnu ulogu u tome, pružajući relevantne informacije i podršku mladima kako bi se suočili sa stigmom i nedostatkom edukacije u vezi sa seksualnim zdravljem.

Koliko mladi zapravo poznaju svoje telo?

Mladi u najboljem slučaju obično imaju osnovno biološko znanje o svom telu, kao što su osnovne informacije o reproduktivnom sistemu, menstrualnom ciklusu i promenama koje se događaju tokom adolescencije. Ovo se često pokriva na časovima biologije i, za one koji su srećni, kroz razgovore s roditeljima.

Kako potencijalno neznanje mladih o svom telu može negativno da utiče na sve nas?

Nažalost, već generacijama unazad uveliko utiče na javno zdravlje.

Mladi koji nisu dovoljno informisani o kontracepciji i reproduktivnom zdravlju mogu biti izloženi većem riziku od neželjenih trudnoća, što može imati ozbiljne implikacije za njihovu budućnost i blagostanje, a nedostatak znanja o PPI i načinima zaštite može dovesti do povećanog rizika od zaraze ovim infekcijama, što može imati ozbiljne zdravstvene posledice ukoliko se ne otkriju i ne leče na vreme.

Neinformisani mladi mogu se suočiti sa emocionalnim stresom, anksioznošću i neizvesnošću u vezi sa svojim telom i seksualnim iskustvima, pa to može dovesti do povećane zabrinutosti i nesigurnosti, a nedostatak otvorenog i zdravog razgovora o seksu može otežati komunikaciju između njih i njihovih partnera.

Mladima koji nisu dovoljno informisani o svojim telima može biti teže da se integrišu u društvo zbog iskrivljene slike o telu koje se, nažalost, promoviše putem reklama, magazina i slično.

I najzad, nedostatak seksualnog obrazovanja može dovesti do povećanja opterećenja zdravstvenog sistema zbog neželjenih trudnoća, PPI i drugih problema vezanih za seksualno zdravlje.

Da bismo smanjili ove negativne posledice, važno je ulagati u seksualno obrazovanje koje je tačno, pristupačno i dobro osmišljeno. Pružanje mladima osnovnog znanja o njihovom telu i seksualnom zdravlju je ključno za njihovu sigurnost, blagostanje i odgovornost. 

Koji podatak vas je tokom istraživanja najviše zaprepastio?

To da je Srbija na čelu Evrope po incidenci visokorizičnih HPV-a i smrti od raka grlića materice koja nastaje kao direktna posledica visokorizičnih tipova HPV-a.

Kome se mladi poveravaju i sa kime najčešće razgovaraju o ovim temama?

Mladi se obično poveravaju svojim prijateljima i vršnjacima ili internetu kada je reč o seksualnim temama. Ko će biti njihov izbor, zavisi od mnogo faktora, uključujući porodične norme, dostupnost informacija i njih samih.

Ono što je rizik u tome je da nisu svi izvori informacija podjednako pouzdani. Verujemo da je seksualno obrazovanje koje se bazira na tačnim i proverenim informacijama od suštinskog značaja, bez obzira da li dolazi od nastavnika, roditelja ili bliskih prijatelja.

Koliko može biti opasno tražiti odgovore na ove teme na internetu i da li mladi to često rade?

Traženje odgovora na seksualne teme na internetu može biti opasno ako se ne koriste pouzdani izvori. Internet je prepun različitih stvari, a neki od njih mogu pružiti netačne ili neproverene informacije. Mladi koji se oslanjaju na nepouzdane izvore mogu biti izloženi netačnim savetima i dezinformacijama koje mogu imati ozbiljne posledice po njihovo seksualno zdravlje i bezbednost.

Postoji mnogo zastarelih ili neproverenih informacija i mitova o seksualnosti koji se mogu smatrati tačnimi i informacijama na internetu često nedostaje kontekst koji je neophodan za razumevanje specifičnih situacija i potreba. Neke web stranice i forumi mogu sadržavati savete koji nisu od strane stručnjaka za seksualno zdravlje. Na internetu ne postoji mogućnost postavljanja ličnih pitanja i dobijanja prilagođenih odgovora kao što bi to bilo moguće u razgovoru sa stručnjacima, a da ne pričamo o tome da mladi mogu naići na neprikladan ili štetan sadržaj koji može uticati na njihovu percepciju seksualnosti.

Da bi se smanjili rizici od traženja informacija o seksualnosti na internetu, važno je da mladi budu kritični prema izvorima i da traže pouzdane organizacije i resurse. Organizacije koje se bave seksualnim obrazovanjem i zdravljem, kao što je KOMPAS, često pružaju tačne i stručno verifikovane informacije. Takođe, važno je da mladi znaju da uvek mogu potražiti pomoć od zdravstvenih stručnjaka ili savetnika ako imaju pitanja ili brige vezane za seksualnost.

Glavni cilj vaše kampanje je da jednim delom edukujete mlade, ali i da utičete na obrazovni sistem kako bi se kao jedan od predmeta u školama uvelo seksusalno obrazovanje. Da li ste možda do sada već imali priliku da razgovarate sa nekim iz Ministarstva i objasnite im zbog čega bi to bilo važno?

Iskreno smatramo da je Seksedukuj Se projekat inicijalni korak ka standardizaciji seksualnog obrazovanja u formalnom školskom sistemu u Srbiji. Mi ne planiramo da ovaj projekat zaustavimo nakon prve sezone. Samo ime ovog projekta nagoveštava da će nakon prve, doći druga, treća, pa i deseta sezona ovog serijala, imajući u vidu važnost ove teme koja, pre svega, pogađa mlade. Na ovaj način, vršićemo konstantan pritisak na državne institucije i kroz dobru praksu im pokazivati da će, ne samo mladi imati korist od seksualnog obrazovanja, već će i veliki teret biti skinut sa zdravstvenog sistema, s obzirom na to da će se s povećanom svesti o važnosti brige o reproduktivnom zdravlju smanjiti incidenca polno prenosivih infekcija i mogućnost njihovih komplikacija.

Što se tiče Ministarstva, za sad smo kontaktirali u vezi sa gostovanjem na našoj nadolazećoj tribini. Iako nam je plan da nastavimo sa Seksedukuj Se projektom u budućnosti, za prvu sezonu smo se fokusirali na pilot projekat i kakav će odziv napraviti kod nas. Shvatamo da je saradnja sa Ministarstvom najvažniji korak ka ostvarenju promene u obrazovnom sistemu.


Šta vi mislite da može da bude razlog zbog čega još uvek seksualno obrazovanje ne postoji kao predmet u našim školama?

U mnogim društvima, uključujući i Srbiju, postoje konzervativne društvene norme koje stvaraju tabue oko seksualnosti i seksualnog obrazovanja i to može otežati uvođenje seksualnog obrazovanja u škole. Religijski uticaji mogu igrati značajnu ulogu u odlukama o obrazovnom sistemu. U državama gde je religija važan deo kulture, postoji otpor prema seksualnom obrazovanju koji je u suprotnosti sa verskim učenjima.

Zatim, sam nedostatak edukacije i obuke za nastavnike o seksualnom obrazovanju može predstavljati prepreku uvođenju ovog predmeta u škole. Nastavnici biologije se možda ne osećaju dovoljno pripremljenima za predavanje o ovoj temi, iako smatramo da seksualno obrazovanje mora biti sopstveni predmet sa nastavnikom, to jest, seksologom koji je obučen pedagoški.

Neki od ostatka razloga uključuju i stigmatizaciju i tabue oko seksualnosti koji stvaraju otpor prema seksualnom obrazovanju, kako među roditeljima, tako i među donosiocima odluka.

Politički faktori mogu takođe igrati značajnu ulogu u odlukama o obrazovanju. Politika može uticati na prioritete u obrazovanju i na donošenje odluka o uvođenju novih predmeta.

Šta je ono što biste vi poručili svim mladim ljudima koji ne znaju ili nemaju kome da se obrate u vezi sa ovom temom?

Tvoje zdravlje i sigurnost su od suštinskog značaja i imaš pravo na relevantne i tačne informacije o svojoj seksualnosti i seksualnom zdravlju. Nemoj se stideti ili osećati nesigurno zbog postavljanja pitanja i traženja podrške. Postoje resursi i organizacije poput KOMPAS-a i projekta Seksedukuj Se koji su tu da ti pruže informacije, podršku i razumevanje.

Ako nemaš kome da se obratiš u svom okruženju, zaprati Seksedukuj Se na @seksedukuj_se na Jutjubu, Instagramu i TikToku. Nikada nije kasno da naučiš i razumeš više o svojoj seksualnosti i seksualnom zdravlju. Edukacija ti može pomoći da budeš odgovoran/na i da se osećaš samopouzdano u vezi sa svojim telom i odnosima.

Nemoj se plašiti da postavljaš pitanja, jer to je prvi korak ka boljem razumevanju i brizi o svom seksualnom zdravlju. Svi mi prolazimo kroz iste faze i izazove u vezi sa seksualnošću, i važno je da imaš podršku kako bi se nosio/la sa njima na najbolji mogući način.

Preporučeni tekstovi

Ne postoji nepotrebno znanje

Ne postoji nepotrebno znanje

Sa Žarkom Stevanovićem, čuvenim tragačem iz Potere popričali smo o kvizovima u Srbiji, kako onima na TV-u, tako i onim iz pabova

Pratite nas na:

0 Comments

Submit a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *