fbpx
ANTENA NOVA EPIZODA: Pruga Beograd-Bar ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Pruga Beograd-Bar ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Pruga Beograd-Bar ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Pruga Beograd-Bar ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Pruga Beograd-Bar ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Pruga Beograd-Bar ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Pruga Beograd-Bar ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Pruga Beograd-Bar ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Pruga Beograd-Bar ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Pruga Beograd-Bar ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Pruga Beograd-Bar ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Pruga Beograd-Bar ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Pruga Beograd-Bar ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Pruga Beograd-Bar ✹

Spoj transmedijalnog i digitalnog – konferencija na FDU

„Transmedijalno pripovedanje i digitalno mapiranje: istorija, sećanje, identiet” biće održana od 2. do 5. novembra
29. October 2020.

Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem „Transmedijalno pripovedanje i digitalno mapiranje: istorija, sećanje, identiet” u hibridnom formatu biće održana od 2. do 5. novembra. Sva izlaganja biće uživo prenošena na fejsbuk stranici Fakulteta dramskih umetnosti.

Transmedijalno pripovedanje i digitalno mapiranje – kao važni konstituenti digitalne humanisitke – pojmljeni su trostruko kao: načini konstrukcije i izlaganja identiteta, sećanja i istorije; analitički i istraživački modeli koji obezbeđuju bolje razumevanje istorije, identiteta i sećanja kako per se tako i kao vezanih za evropske urbane kontekste, naciju ili druge društvene zajednice; edukativna sredstva – medijske i digitalne alatke beleženja,  preoblikovanja, proizvodnje i diseminacije znanja, te rezultata istraživanja u različitim domenima. Konferencija „Transmedijalno pripovedanje i digitalno mapiranje: istorija, sećanje, identiet” pokušaće da pronađe odgovore na važna pitanja iz ove interdisciplinarne oblasti:

• Kako se transmedijalno pripovedanje i digitalno mapiranje prilagođavaju, odnosno integrišu u interdisciplinarna istraživanja narativa i tekstova identiteta, sećanja i istorije?

• Kako digitalne mape svetova priče  otkrivaju mehanizme „oprostoravanja – konkretnog ili simboličkog narativa” i „narativizacije prostora” u prostorima digitalne humanistike?

• Kako se „stvarni” narativi sećanja, istorije i identiteta digitalno i medijski preslikavaju u „virtuelne” narative?

• Teorija i praksa digitalnog mapiranja  narativa urbanog života.

• Mapiranje identiteta i življenja u polju digitalne humanistike

Keynote predavanje Komemorativno (pre)imenovanje ulica: politika i sećanje u modernim gradovima održaće dr Maoz Azarijahu, profesor kulturalne geografije i direktor Herzl Instituta za cionističke studije na Univerzitetu u Haifi (Izrael). Njegove oblasti rada i istraživanja  obuhvataju: urbanu i pejzažnu semiotiku, kulturalnu i istorijsku geografiju javnog sećanja i komemoracija; prostornost i oprostoravanje sećanja i narativa; političku istoriju ratnih memorijala i politike komemorativnog (pre)imenovanja ulica u različitim prostornim i vremenskim kontekstima.

Tokom sesija biće razmatrane teme kao što su: Transmedijalno pripovedanje: književnost, muzika i dramske umetnosti; Digitalna kartografija i sećanje;Transmedijalno mapiranje: od klasičnog do digitalnog; Digitalno (re)iščitavanje,kroz izlagnaja panelista, profesora i istraživača: Aleksandra Valjarevića, Nevene Daković, Milene Dragićević Šešić, Dunje Dušanić, Ane Martinoli, Aleksandre Milovanović, Mateja Nikšića, Pauline Polko, Milovana Pisaria, Ljiljane Rogač Mijatović, Ane Stefanović, Tijane Tropin.

Tokom trajanja konferencije biće realizovana i dva okrugla stola – Vademecum: Minor Terms for Writing Urban Places i Making places through security and traumasa učešćem međunarodnih istraživača, kao deo COST akcija 18204  i  18126.

Najnovije iz: Sanduče

Preporučeni tekstovi

Pratite nas na:

0 Comments

Submit a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *