fbpx
ANTENA NOVA EPIZODA: Tramvaj broj 1: prvi prestonički tramvaj ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Tramvaj broj 1: prvi prestonički tramvaj ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Tramvaj broj 1: prvi prestonički tramvaj ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Tramvaj broj 1: prvi prestonički tramvaj ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Tramvaj broj 1: prvi prestonički tramvaj ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Tramvaj broj 1: prvi prestonički tramvaj ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Tramvaj broj 1: prvi prestonički tramvaj ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Tramvaj broj 1: prvi prestonički tramvaj ✹

Šta nam otkriva najnoviji alternativni izveštaj o mladima?

Krovna organizacija mladih Srbije objavila je rezultate Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji za 2023. godinu

15. August 2023

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) sprovodi od 2017. godine kao rezultat najvećeg istraživanja o mladima u Srbiji. Svake godine na Međunarodni dan mladih – 12. avgusta, KOMS tradicionalno objavljuje rezultate istraživanja, a tako je bilo i prošlog petka u Medija Centru u Beogradu.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od aprila do jula 2023. godine, pri čemu su korišćene kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja i prikupljanja podataka. U okviru istraživanja metodologija je sačinjena iz:

 • analize dokumenta (desk analize) pomoću koje je analiziran institucionalni i normativni okvir i sve tematske oblasti koje određuju položaj mladih, čije je podatke moguće prikupiti kroz desk istraživanje;
 • intervjue sa relevantnim akterima korišćeni su za kvalitativno istraživanje pojedinih tema, sa odabranim učesnicima na osnovu kriterijuma relevantnosti za datu temu;

 • onlajn upitnik za mlade uzrasta od 15 do 30 godina na teritoriji Republike Srbije, koji koristi tip uzorka je namerni, odnosno ciljan na populaciju mladih kao dela opšte populacije u odnosu na godine, a u okviru tog skupa, uzorak je slučajni, stratifikovan na osnovu godina, pola i mesta stanovanja (reprezentativni uzorak za mlade u Srbiji).

Neki od najvažnijih nalaza koje je ovo istraživanje pokazalo su sledeći:

 • Kada je reč o uticaju mladih na političke procese i odluke, istraživanje je pokazalo da više od polovine ispitanika (54,2%) smatra da politički sistem u Srbiji uopšte ne omogućava mladima da utiču na političke procese i odluke. Da politički sistem u potpunosti omogućava uticaj mladih na političke procese i odluke, smatra tek 0,7% mladih ispitanika.

 • Stav prema izborima u Srbiji: 76,4% mladih nema poverenja u izborni sistem, a samo 1,6% anketiranih odgovorili su da su izbori u potpunosti fer i pošteni.

 •  Mladi nemaju poverenja ni u jednu od institucija koje su ispitivane u istraživanju. Sa najmanjim poverenjem se ističu mediji, političke partije i političke institucije. Mladi najmanje nepoverenje imaju u Vojsku, Crkvu i kancelarije za mlade.

 • Poverenje u demokratiju je u odnosu na prethodnih nekoliko godina, kada je iznosilo preko 40%, palo na 36,2%, dok je nepoverenje za godinu dana poraslo sa 23,2% na 29,4%. Ovo je najveći pad podrške demokratiji od kada se ovo pitanje postavlja u Alternativnom izveštaju.

 • Gotovo 60% mladih smatra da je Srbiji potreban jak vođa i lider koga će narod slediti, što je najviši rezultat u poslednjih šest godina. Takođe, 24,8% misli da bi Srbija trebalo da bude monarhija.

 • U poređenju sa prethodnim izdanjima Alternativnog izveštaja, pozitivna reakcija na EU ove godine je na rekordno niskom nivou, dok je negativna blizu rekordno visokog nivoa iz 2020. godine.

 • Ove godine, po prvi put, najviše mladih podržalo je povratak kontrole nad Kosovom vojnim sredstvima. Za dve godine podrška ovoj opciji porasla je sa 18,7% na 31,1%.

 • Po pitanju vrste ugovora zaposlenih mladih, zabrinjavajući je podatak da čak 18% mladih radi bez ugovora, to jest „na crno”. Takođe, 43,6% mladih ne zarađuje, a tek 11,8% zarađuje preko 110.000 dinara.

 • Čak 43% mladih bilo je na neplaćenoj radnoj praksi, dok je na plaćenoj bilo oko 13%, što je upola manje u odnosu na prošlu godinu.

 • Mladima najviše nedostaje zdravstveno i seksualno obrazovanje u obrazovnom sistemu (71,7%) i međuljudski odnosi (69,6%). 
 • Gotovo polovina (49,2%) mladih planira da se iseli iz Srbije, pri čemu 23,6% ispitanika već planira odlazak, dok 25,6% još uvek nije ušlo u proces planiranja. Svega 11% mladih tvrdi da neće napustiti Srbiju. Viši životni standard je glavni razlog zbog koga bi se mladi odselili iz zemlje (32,2%), a odmah iza njega je dostojanstveniji život (27,7%). Zanimljiv je rast u isticanju važnosti boljih javnih usluga.

 • Čak 42% mladih smatra da nasilje može biti opravdano, što je značajan porast u odnosu na prošlu godinu (27%). Takođe, 49% mladih je bilo izloženo fizičkom nasilju, što je za 9% više u odnosu na prethodnu godinu.

 • Čak 60% ispitanih smatra da je stručna pomoć za brigu o mentalnom zdravlju nedostupna mladima, dok je preko polovine mladih (52,7%) navelo da se često oseća anksiozno, a 72,1% da se često susreće sa stresom.

 • Najveći procenat mladih, njih 59% ističe da se informiše putem društvenih mreža. Visok procenat ispitanika i ispitanica smatra i da može da prepozna lažnu vest – čak 62,8% mladih.

 • Čak 66,8% mladih ispitanika smatra da je kvalitet životne sredine u Srbiji loš.

Ceo izveštaj možete pročitati ovde.

Preporučeni tekstovi

Svetski dan laboratorijskih životinja

Svetski dan laboratorijskih životinja

Kako bi se okončale patnje životinja koje se koriste za testiranje u laboratorijama širom sveta od 1979. godine, svakog 24. aprila, obeležava se Svetski dan laboratorijskih životinja

Pratite nas na:

0 Comments

Submit a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *