Ајде да поставиме еден мисловен експеримент: 2022 година е, а Вие го пакувате куферот за своето прво патување со времеплов во Белград 2041 година…