Наместо да преземе конкретни мерки за намалување на загадувањето на воздухот, градот Белград планира да набави дополнителни мерни станици