Na koji se način odvija vršnjačka edukacija i kojim se temama bave vršnjački edukatori?