Konkurs za učestvovanje na prodajnoj izložbi za domaće autore od 8. do 17. januara