Manifestacija će biti održana od 5. do 9. decembra na FDU-u