Koliku moć zapravo ima muzika? Da li zaluđenost istim bendom može ljude da dovede od mržnje do toga da rizikuju živote jedni za druge? Ovom tematikom bavio se finski autor Anti Halme.