Autorke Danica Jevđović i Lejla Kalamujić kroz strip su nam prikazale na koji način je pandemija uticala na položaj žena