Zašto ne treba da bindžujete sve tri sezone Darka odjednom, ko je prva protuva Vindena i kakav je to svet u kome propast uvek već dolazi?