Mlade geneze Luka Mihajlović i Nikola Petrović, posle dugih godina izlazaka i eksprerimenstisanja sa različitim zvukovima rešili su da naprave Genesis.