Očekujte obilje originalnih grafika, plakata, crteža, slika, uz muziku Mambuljica i Fibre Vrgov