Radionice Tink Punk namenje su svim devojkama koje žele da probaju da se igraju i kreiraju sa elektronikom