Šta sve niste rekli, kada na pitanje „Šta ima?“ date odgovor „ništa spec“? I zašto ste to baš izgovorili?