Iz saradnje sa Tam i Fantomom proizašla je nova pesma „Dok nas nema”