U okviru konferencije održan je niz predavanja, radionica, seminara i razgovora o tome kako stripovi mogu doprineti inkluziji evropske baštine u različitim kontekstima