Koliko je tanka linija između identifikacije i želje za pripadanjem i maničnog ponašanja fanova?