Pitanje globalnog zagrevanja podstakalo je dramske pisce širom sveta da kroz svoje kratke drame skrenu pažnju javnosti na probleme sa kojima se planeta suočava