Prema navodima RERI-ja, država Linglongu dozvolila divlju gradnju