O novim pesmama, alternativnoj sceni i popularizaciji sint pop zvuka među mladima razgovarali smo sa Idom Prester