Zbog čega su aktivizam lokalnog stanovništva i nevladinih organizacija za sada jedini branioci osnovnog ljudskog prava na zdravu životnu sredinu?