Sa Senkom Trivunac, Katarinom Jovanović Allfom i Marijom Radoš smo popričali o izložbi Master State, njihovoj saradnji, odnosu rada i prostora, vezi umetnika i publike, umetničkim akcijama van galerijskog prostora i različitim pristupima procesu umetničkog stvaralaštva.