Retrospektivom plakata umetnika Marka Vulete – Đukanova otvara se novi galerijski prostor u sat kuli u Cetinjskoj