Rođendan u 20 m2 otvara orman i razgledavešala se njišu napred-nazadkroz memljivu prazninuu...