Projekat predstavlja pokušaj da se na napuštenim lokacijama, arhitektonskim objektima koji više nemaju funkciju nešto ponovo dešava.