Ovog osmog marta sa veoma važnim ženama govorimo o veoma važnoj temi: o ekonomskom položaju žena u Srbiji.