Globalna bjuti industrija nikad nije bila profitabilnija, diverziteta u lepoti nikad više, a samopouzdanje žena u vezi sa izgledom nikad nije bilo na manjem stupnju