O muzici koju vežemo za velike i male životne događaje. I ljubav.