Aneta Goranović o predstavi „Smrt fašizmu! O Ribarima i Slobodi“