Anja Mijatović je Kraljevčanka sa adresom stanovanja u Nišu. Završava studije solo pevanja i organizuje različite projekate u vezi sa klasičnom muzikom.