Sa Janom Adamović razgovarali smo o tome kako je biti strip autorka u Srbiji, o preprekama i odgovornostima žena u stripu, ali i nekim dobrim praksama koje je moguće primeniti.