Studentska poliklinika može nestati već 22. februara, a studenti i studentkinje ostati bez prava na lečenje