Na platformi Donacije.rs pokrenuta je inkluzivna kampanja za podršku osobama sa razvojnim smetnjama