Izložba je posvećena industrijalizaciji na teritoriji današnje Srbije od njenih početaka do danas