Festival savremenog plesa biće održana u okviru 57. Bitefa, od 21. septembra do 7. oktobra