Aleksandar je jedan od retkih umetnika u Srbiji koji se bavi temom vizuelne muzike na akademskom i praktičnom nivou