Procenat za kulturu se drastično smanjio u odnosu na protekle godine i budžet kojim je raspolagalo Ministarstvo kulture najniži je u regionu