Za one koji filmskim jezikom i estetikom žele da istraže aktuelne društvene kontekste kroz kreiranja angažovanog filma