Poziv za pojedince ili grupe umetnika, kompanije, fakultete i druge institucije koje deluju u oblasti novih likovnih medija i savremenih umetničkih praksi