„Trudimo se da Balkan Trafik bude portparol Balkana, predstavnik, glas Balkana u Briselu.“