Balkanski istraživački centar objavio je poziv za drugu studentsku konferenciju