Prijave su otvorene do srede, 31. avgusta, do 15 časova