Pokrenuta platforma Sve je ok za psihološku podršku mladih koja je razvijena uz podršku Unicefa