Cilj pretprodaje je dobijanje sredstava za štampu i doniranje Uličnih biblioteka, kako bi mališani koji nisu u situaciji da imaju knjige mogli da pozajme