Na konkurs se mogu prijaviti svi samostalni umetnici i rukotvorci do 15. februara